O PROJEKCIE

"Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem drogą do zastępowalności pokoleń mieszkańców Subregionu Północnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
Badania prenatalne

Badania prenatalne

Zapraszamy kobiety poniżej 35 roku życia na badania prenatalne pomocne przy wczesnym wykrywaniu wad rozwojowych

więcej

Mobilne szkoły rodzenia

Mobilne szkoły rodzenia

Zajęcia z zakresu opieki nad kobietą w ciąży i noworodkiem/niemowlęciem, prowadzone przez położne i specjalistów.

więcej

Mobilna opieka okołoporodowa

Mobilna opieka okołoporodowa

Mobilna poradnia laktacyjna i wsparcie kobiet po ciąży mnogiej oraz wczesna rehabilitacja kobiet po porodzie.

więcej

Specjalistyczne porady

Specjalistyczne porady

specjalistyczne porady psychologiczne, dietetyczne i fizjoterapeutyczne.

więcej

Rozwój psychospołeczny do drugiego roku życia

Rozwój psychospołeczny do drugiego roku życia

Metody wczesnego rozpoznania nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym małego dziecka.

więcej

Bezpłatne szczepienia

Bezpłatne szczepienia

Zapraszamy dzieci do 2 roku życia na bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom.

więcej

DEKLARACJE

DEKLARACJE

Pobierz właściwą dla swojego miejsca zamieszkania deklarację
i dostarcz ją do jednej z naszych placówek


Region północny:
pobierz deklarację w formacie DOC

Region Środkowy:
pobierz deklarację w formacie DOC

Jeśli już się zdecydowałaś - wystarczy tylko wybrać placówkę blisko miejsca zamieszkania!

Wybierz placówkę z poniższej listy. Zapraszamy serdecznie!

PLACÓWKI

Nieustannie pracujemy nad poszerzeniem listy przychodni.

Skontaktuj się z nami