O PROJEKCIE

„Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem drogą do zastępowalności pokoleń mieszkańców Subregionu Północnego i Środkowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).


BADANIA PRENATALNE

Zapraszamy kobiety poniżej 35 roku życia na badania prenatalne pomocne przy wczesnym wykrywaniu wad rozwojowych
więcej

MOBILNE SZKOŁY RODZENIA

Zajęcia z zakresu opieki nad kobietą w ciąży i noworodkiem/niemowlęciem, prowadzone przez położne i specjalistów.
więcej

MOBILNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA

Mobilna poradnia laktacyjna i wsparcie kobiet po ciąży mnogiej oraz wczesna rehabilitacja kobiet po porodzie.
więcej

SPECJALISTYCZNE PORADY

Specjalistyczne porady psychologiczne, dietetyczne i fizjoterapeutyczne.
więcej

ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DO DRUGIEGO ROKU ŻYCIA

Metody wczesnego rozpoznania nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym małego dziecka.
więcej

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci do 2 roku życia.
więcej

Dla Ciebie i Twojego dziecka mamy:Dla Ciebie i Twojego dziecka mamy:

Skontaktuj się z nami
+48 77 887 21 38